Home

Met Obs’Herbe gaat weiden makkelijk en efficiënt.


Obs’Herbe staat voor OBServeren van HERBE. Kijken naar gras. Kijken naar koeien. En luisteren naar de boer. Wat wil je als boer bereiken met weidegang?

Met intensief weidemanagement wordt de opname van smakelijk vers gras verhoogd en de kwaliteit ervan verbeterd. Per slot van rekening is vers weidegras de gezondste en goedkoopste grondstof bij de productie van koemelk.

Informatie (= WeideKompas)

Jij oriënteert? Obs’Herbe informeert !
Obs’Herbe helpt je oriënteren met heel veel informatie in het WeideKompas: het weidesysteem dat bij jou past (arbeid), bij je bedrijf (veebezetting), je koeien (melkproductie) en je visie.

WeideKompas Lezingen – Info – Artikels

Diensten (= WeideAdvies)

Je doel bepaald? Obs’Herbe coacht je naar jouw doel met WeideAdvies. We staan je bij met advies en tools die helpen de juiste keuzes te maken in het weideseizoen.

WeideAdvies WeidePlan – Verticaal weiden – Nofence – WeideWandelen – Opti Graze Start

Tools (= WeideWinkel)

Wat heb je nodig? In de WeideWinkel van Obs’Herbe, vind je alles wat je nodig hebt voor een geslaagd weide project om makkelijker en efficiënt te weiden.

WeideWinkel Grashoogte meten Jenquip & Agrinet – Boombescherming Protector Cactus