Home

Met Obs’Herbe gaat weiden makkelijk en efficiënt.


Obs’Herbe staat voor OBServeren van HERBE. Kijken naar gras. Kijken naar koeien. En luisteren naar de boer. Wat wil je als boer bereiken met weidegang?

Met intensief weidemanagement wordt de opname van smakelijk vers gras verhoogd en de kwaliteit ervan verbeterd. Per slot van rekening is vers weidegras de gezondste en goedkoopste grondstof bij de productie van koemelk.

Wil je bekijken hoe ‘beweiden’ op jouw bedrijf een belangrijke rol kan innemen? Kom de oplossingen van Obs’Herbe ontdekken deze zomer ’24 tijdens volgende evenementen.

Obs’Herbe zomertournee

13-06AttreTour de Pâtures (thème: Agroforesterie)invitation
18-06GeelHooibeekhoeve Binnen(ste) Buiten (standje buiten)programma
21-06HoeledenVoedergroen: bezoek bij 2 super interessante klanten van Obs’Herbe. 1 biologisch en natuur-inclusief, 1 hoog-productieve veestapel, combinatie robotmelken & weidegang. Beide met schaduwbomen, voederhagen. #weideplan #boombeschermer #cactusprotectorinschrijven
02-07Diksmuide WeideWandeling en WeidePlan bij Johan en Isabel Boessemaere. Over starten met dynamisch omweiden, kruidenrijk grasland,…
04-07HansbekeDemodag agro-ecologisch proefplatform. Obs’Herbe geeft uitleg over het begrazen van tussengewassen met schapen in een akkerbouwrotatie.programma
05-07AssesseSalon polyculture & élevage bio. Obs’Herbe donne des ateliers sur le pâturage tournant dynamique. On parle aussi de nos expériences avec la clôture virtuelle.programme
26 t/m 29-07LibramontFoire de Libramont – Landbouwbeurs van Libramont. (Obs’Herbe > stand House of Agroecology > Village de agro-ecologie )
21-08Vessem (NL)Grasmengsels en tussengewassen in regeneratieve landbouw (Neutkens)
23-08RumesTour de Pâtures (thème: sur-semis des prairies)
Obs’Herbe zomer tour

Informatie (= WeideKompas)

Jij oriënteert? Obs’Herbe informeert !
Obs’Herbe helpt je oriënteren met heel veel informatie in het WeideKompas: het weidesysteem dat bij jou past (arbeid), bij je bedrijf (veebezetting), je koeien (melkproductie) en je visie.

WeideKompas Lezingen – Info – Artikels

Diensten (= WeideAdvies)

Je doel bepaald? Obs’Herbe coacht je naar jouw doel met WeideAdvies. We staan je bij met advies en tools die helpen de juiste keuzes te maken in het weideseizoen.

WeideAdvies WeidePlan – Verticaal weiden – Nofence – WeideWandelen – Opti Graze Start

Tools (= WeideWinkel)

Wat heb je nodig? In de WeideWinkel van Obs’Herbe, vind je alles wat je nodig hebt voor een geslaagd weide project om makkelijker en efficiënt te weiden.

WeideWinkel Grashoogte meten Jenquip & Agrinet – Boombescherming Protector Cactus