Bodem monitoren

PENETROMETER

Een penetrometer is een meetinstrument voor het bepalen van bodemverdichting op landbouwgrond. Bodemverdichting is nefast voor de porositeit van de grond en resulteert in een verslechterde bodembiologie, waterhuishouding en een suboptimale opbrengst. In grasland kan bodemverdichting leiden tot maar liefst 35% gewasopbrengstderving. Dit instrument detecteert en lokaliseert de verdichting in de verschillende bodemhorizons. Het geeft informatie over eerdere grondbewerking en helpt de landbouwer en/of adviseur in het maken van gepaste beslissingen.

Penetrometer
  • Robuuste constructie in RVS
  • Sonde: lengte 75 cm; diameter 12 mm; dieptemarkeringen op de sonde
  • 2 meetpunten: 13 mm voor zware grond; 19,5 mm voor lichtere bodemtextuur
  • Manometer ingebouwd in de stevige handgreep
  • Weergavebereik van 0 tot 400 PSI / 28 bar
  • Hydraulische drukmeting zonder elektronica, waardoor geen batterijen nodig zijn.
  • Hoe te gebruiken? Bekijk het fragment van 1 minuut in het YouTube filmpje “Soil compacition in grassland” vanaf 3’52”.

Prijs