Virtuele afsluiting

Nofence is een techniek die een fysieke omheining vervangt. Het systeem werkt met een halsband die via geluidssignalen aan het dier aangeeft waar de onzichtbare perceelsgrens zich bevindt.

Wanneer het rund, schaap of geit met een Nofence halsband de onzichtbare weidegrens nadert, wordt dit aangegeven met een geluidssignaal. Zou het dier toch verder gaan en de grens overschrijden krijgt het een elektrische ontlading via de halsband waarbij de stroomstoot slechts 18% van de sterkte ontlaadt in vergelijking tot een gemiddelde schrikdraad.

De halsbanden zijn uitgerust met batterijen die ook worden opgeladen met zonnecellen die zich op de halsband bevinden. Zodanig hoef je de dieren niet op te stallen gedurende het weideseizoen om de batterij op te laden.
De virtuele omheining wordt uitgetekend op een smartphone applicatie. Via GPS worden de grenzen bewaakt.

Virtuele afrastering biedt vele voordelen, zowel voor het commerciële landbouwbedrijf als voor natuurbeheer doeleinden.

Vanzelfsprekend vallen de kosten voor de fysieke afrastering weg en de tijd voor installatie en onderhoud. Vooral bij grote oppervlakte en lage veedichtheid, zoals bij beheersbegrazing in uitgestrekte natuurgebieden, is dit een belangrijke rechtstreekse kostenbesparing.

Zowel inzake dierprestaties alsook de grasproductie en ecologische meerwaarde is dagelijks omweiden van vee interessanter. Met het Nofence systeem kan je in enkele seconden op de app de afrastering verplaatsen zonder de rust en het welzijn van de dieren te verstoren. Op het commerciële landbouwbedrijf zijn dierprestaties ten opzichte van voerkost rechtstreeks gerelateerd aan het inkomen van de boer. En dat evolueert gunstig omdat het Nofence systeem een goede praktijk als dagelijks omweiden loskoppelt van tijd en afstand. Dagelijks omweiden wordt zo erg eenvoudig maakt.

Omweiden op veraf gelegen weiden is plots geen issue meer, bijvoorbeeld voor jongvee en droogstaande koeien.

In zones met een recreatieve meerwaarde kan fysieke afrastering soms als optisch bevuilend worden ervaren. Met het Nofence systeem wordt dit probleem opgelost. Hierboven een koe in natuurreservaat Scheps te Balen (B) tijdens de leerfase met de fysieke omheining.

Het Nofence systeem laat toe om efficiënter te weiden. Op sommige boerderijen kan het bepaalde drempels die er waren om te gaan weiden verlagen zodat beweiding plots toch weer mogelijk wordt.

De technologie is ruim 10 jaar geleden ontstaan en wordt ondertussen op 30.000 dieren toegepast. Er zijn ondertussen voldoende data en uren ervaring om te mogen spreken van een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk gereedschap voor boeren en dierenverzorgers.

Nofence heeft de vraag neergelegd bij Obs’Herbe om hun nieuwe gebruikers in de BeNeLux -die dit wensen- te begeleiden naar een efficiënter weidebeheer. Contacteer ons voor meer info over de toepasbaarheid van het Nofence systeem op jouw bedrijf.

Bekijk op YouTube de webinar van 28 sept 2021 “Beweiden met Nofence virtuele afrastering”