Verticaal Weiden

Bij het WeidePlan 3 D, een uitbreiding op het WeidePlan, wordt ook de derde dimensie bekeken: bomen, struiken, hagen en houtkanten om verticaal te begrazen, te beschutten tegen zon of wind en neerslag. Of om extra inkomsten te genereren door fruit, noten of hout te oogsten. De combinatie van grazende dieren en houtachtige beplanting wordt “silvopastoralisme” genoemd, een vorm van agroforestry.

Bomen, struiken en hagen zijn waardevolle organismen als ze op de juiste plaats staan binnen het eco-systeem. Denk goed na over doelstelling, gebruik, economische en ecologische meerwaarde, welke soort op welke plaats en dergelijke. Het meeste werk is niet het planten maar het denkwerk vooraf en het onderhoud en oogsten nadien. De jonge boom voldoende beschermen tegen vee en wild is dan ook een noodzaak om te komen tot een goed resultaat.

Staan bomen dicht bij elkaar of in een duidelijk patroon, net als hagen en houtkanten, kan je ze collectief beschermen (eiland of schiereiland); staan bomen wat meer verspreid, kan je best een individuele bescherming voorzien.

In onze WeideWinkel vind je een aantal innovatieve producten die aanplantingen beschermen tegen ongeduldig vee en wild.