WeidePlan

Ook overtuigd dat weiden uw saldo verhoogt? Gezonder is voor uw koeien? Je weet alleen niet hoe je dit best aanpakt? Obs’Herbe zorgt voor een praktisch plan op maat van jou en jouw bedrijf. Hiermee kan je meteen erg concreet aan de slag. 

De WeideArchitect ontwerpt de beweidbare oppervlakte en richt ze in met het oog op maximale grasopname, goed te managen systeem door gelijke perceelsgrootte, goed en vlot koeverkeer, optimale waterverstrekking, randbeplanting (verticaal weiden, agroforestry,…).

Ook melkrobots, beperkte huiskavels en grote koppels kunnen aan bod komen.

 • Wat wil de boer? Wat is er mogelijk?
  • grootte huiskavel
  • behoefte koeien
 • WeideSysteem dat best past bij de boer en de koeien.
  • dynamisch omweiden (1, 1,5 of 2 dagen per perceel)
  • stripgrazen
  • A-B-C weiden met melkrobots
  • >>> Hoe concreet gaan toepassen op uw bedrijf? 
 • WeideRantsoen
 • WeideArchitectuur
  • SituatiePlan
  • OntwerpPlan
  • MatenPlan
  • DrinkwaterPlan
  • WeideWegen
  • AgroforestryPlan

Interesse? Vraag nu uw offerte aan.

WeideWandelen Opti Graze Start