WeideWijs

EIP project

“WeideWijs: Toekomstgericht beweiden in Vlaanderen” is een EIP project (Europees partnerschap voor innovatie) waarin wordt samengewerkt met 8 Vlaamse melkveehouders, 2 adviseurs (CowCoach en Obs’Herbe) en 2 onderzoekers (Hooibeekhoeve en ILVO). Innovatie in de land- en tuinbouwsector is belangrijk om economische ontwikkelingen te realiseren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen.

Productief kruidenrijk grasland

Wat gaat het project WeideWijs over?

Succesvol beweiden is voor vele Vlaamse melkveehouders een grote uitdaging geworden onder meer door de opkomst van melkrobots, veranderende klimaatomstandigheden en het gebrek aan financiële stimulansen. Nochtans is de drijfveer voor weidegang wel groot, zowel langs de kant van de afnemer als bij de melkveehouder zelf. In deze operationele groep wil een diverse groep veehouders meer doordacht beweiden om zo hun rendabiliteit te verhogen, in te spelen op de marktvraag en mee te werken aan de klimaatdoelstellingen.

Op welke problematiek wil WeideWijs een antwoord bieden?

drie obstakels

  • de combinatie van robotmelken en weidegang
  • klimaatadaptatie van gras- en weiland
  • onderzoeken van nieuwe verdienmodellen bij beweiding

Het EIP project WeideWijs is in januari 2022 van start gegaan. Met de deelnemers worden bijeenkomsten georganiseerd met als doelstellingen de obstakels weg te breken en de blik naar oplossingen te verbreden. De goede praktijken en nieuwe kennis die uit deze operationele groep voortvloeien worden gebundeld in een brochure en verspreid tijdens het slotevent in augustus 2023.

De uiteindelijke doelstelling van WeideWijs is om op termijn het draagvlak voor beweiding in Vlaanderen te vergroten.

Om inzicht te krijgen op de huidige status van het beweiden in de Vlaamse melkveehouderij, wordt een enquête afgenomen. Met deze enquête hopen de partners ook de belangrijkste obstakels naar boven te krijgen.

Beste (Vlaamse) melkveehouder, zou ik je mogen vragen om deze enquête in te vullen? Schroom ook niet om de enquête met uw collega’s te delen.

Vul de enquête in (3 à 5 min) en maak kans op 1 ha kruidenrijk grasland